petak, 25. rujna 2009.

Ahmede Muhammede

Moje srce tužno je,
što neimade sreće te,
da druguje uz tebe,
Ahmede Muhammede.

Kao naj kad zaplače,
moje oči zarose,
željne tvoje blizine,
Ahmede Muhammede.

Aškom srce mi gori,
željno Tebe da vidi,
naš dragi Pejgambere,
Ahmede Muhammede.

Mojoj duši mehlem je,
kad salavat donese,
kad Ti ime spomene,
Ahmede Muhammede.
Ide mjesec Ramazan

Ide mjesec Ramazan
Blagoslovljen odabran
Taj je mjesec ummetu
Muahmmeda propisan

Kada dođe Ramazan
Sav sam sretan radostan
Slušat Kur'an učit ga
Rabbu biti zahvalan

On i oprost donosi
Oprost nam je potreban
Jer grijehu oprost je
Što i dertu je derman

Kada dođe Ramazan
Sav sam sretan radostan
Za ibadet u njemu
Sevab nam je uvećan

On s milošću nastupa
Svakom ko je pripravan
Da tu milost prihvati
I njom bude darovan

Kada dođe Ramazan
Sav sam sretan razdragan
Hvala Tebi ja Allah
Ja Kuddusu ja SelamZovemo Te


Zovemo Te suznim okom,
zovemo Te čežnjom naja,
zovemo Te dertom duše
ostale bez zavičaja.

Zovemo Te iz daljine
noći duge i besane,
iz papuča zaprašenih
vrelim prahom iz pustinje.

Zovemo Te dlanovima
ispruženim u dovama,
zovemo Te namazima
i mu'minskim saffovima.

Zovemo Te u sabahe,
u akšame, u jacije,
zovemo Te svakog časa
da nas Tvoja ljubav zgrije.

Lice Tvoje svi tražimo
u blizini Tvog Džemala*,
svi ovisnost osjećamo,
Beskrajna Ti, Bože, hvala.
U vjeri jedinoj

Sve živo i mrtvo,sve vode i gore,
sve ptice i zv'jezde tespih Ti svoj zbore!
Svako Ti,Milosni,hamdelu izriče!
I srce derviško žamori i viče:

Allah, ja, Allah....

Nikad ti neću moć' izreći šućur svoj
što Si me stvorio u vjeri jedinoj!
Od Bezmi Elesta pa sve za ebeda
što nosim svijetlo Nuri Muhammeda!

Allah, ja, Allah....

"I da sam miskin ja, od kuge bolestan,
il da sam zatvoren u ledeni zindan,
Samo da jezikom uzmognem micati,
Opet bih učio ismi Bak hvala ti.Ilhamom sam sinoć ja


Ilhamom sam sinoć ja
sejrio Muhammeda, Allah -2x
U dergjahu mog srca, Allah
ja sejrih Muhammeda. -2x

Na glavi mu amame
zelen džuba o rame, Allah -2x
Jalum daje na sve strane, Allah
ja sejrih Muhammeda. -2x

Iz pregršta Muhammed
napio bi sav svijet, Allah -2x
Od Hakka je hidajet, Allah
ja sejrih Muhammeda. -2x

U safov'ma meleki
sejriše Muhammeda, Allah -2x
I ja s njima tud bijah, Allah
Ja sejrih Muhammeda. -2x
Daj da vidim Bejtullah

Sva bogatstva ovog svijeta
u jednom bih času dao,
Kad bih Mekku ugledao
pored Kabe kad bih stao

Allah, Allah ya Allah,
Daj da vidim Bejtullah.

U Bejtullah kad bih uš'o
Na sedždu bih Rabbu pao,
Sa suzama u zikkiru
Vječito bih tu ostao.

Allah, Allah...

Na Arefat kad bih stao
U dovu stvorio bih se,
U zanosu do vječnosti
Svome Rabbu molio se.

Allah, Allah...

Kad bih zem-zem vode pihn'o
Teret s duše ja bih skin'o,
Lebbejkellah srce zbori
Hvala Rabbu što me stvori. – 2x

Allah, Allah...
Moga srca šeher

Moga srca šeher dok sam sejrio aman Allah, -2x
Tajna moja reče ti što sejriš me, Allah -2x

Piće aška ti pij, vazda ga pio, aman Allah, -2x
Nek' jarani kažu vid' divanije, Allah. -2x

Izađi na mejdan stid ostavio, aman Allah, -2x
Na mejdanu ovom glava nek' ide, Allah. -2x

Ešrefe spominji Hakka vidi to, aman Allah, -2x
Fezkuruni, Kur'an časni kazuje, Allah. -2x